Rejestracja

Formularz rejestracji

Uczestnik płatny:
Opłata konferencyjna 300 PLN + 23% VAT obejmuje udział w konferencji, materiały, lunch, przerwy kawowe. Na podstawie niniejszej rejestracji Organizator nadeśle Fakturę Proforma. Płatność najpóźniej do 5.09.2014 r.
Zniżki:
Rabat 10% dla drugiej osoby z tej samej firmy. 25% zniżki dla członków SKKP. Uwaga: rabaty nie sumują się. Wystąpienie o zniżkę z uzasadnieniem prosimy wpisać w pozycji Korespondencja.

Uczestnik bezpłatny oraz Prelegent/Gość SKKP:
Uzasadnienie zwolnienia z opłaty proszę wpisać poniżej w pozycji Korespondencja. Wymaga akceptacji Organizatora. Liczba miejsc bezpłatnych ograniczona!
Formularz rejestracyjny jest nieaktywny.
Rejestracja zakończyła się dnia 2014-09-25 o godzinie 23:59

Złoty sponsor

  Srebrny sponsor
Sponsorzy

Patroni medialni

  
 

   

CELE KONFERENCJI

Celem konferencji jest wskazanie rozwiązań pozwalających na zwiększanie efektów spotkań i wydarzeń biznesowych poprzez zastosowanie nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-programowych. Szczególnym walorem tej konferencji-laboratorium będzie uczestnictwo zarówno reprezentantów ośrodków akademickich, jak i praktyków przemysłu spotkań. W wyniku otwartej debaty wspomaganej przez moderatorów wypracowane zostaną zalecenia dla wdrażania w Polsce nowej generacji konferencji i kongresów: atrakcyjnych, twórczych i rozwojowych. Uczestnicy konferencji jako pierwsi otrzymają ekskluzywne materiały z wnioskami z konferencji.
Referaty docelowo zostaną  opublikowane. Językiem konferencji będzie język polski.


KOSZTY I ZGŁOSZENIA 
UCZESTNICTWA

Konferencja jest bezpłatna dla autorów referatów, panelistów oraz zleceniodawców - planistów konferencji z korporacji i stowarzyszeń. Liczba miejsc bezpłatnych - ograniczona.
Opłata 300 zł + 23% VAT dla usługodawców (hotele, agencje) i innych zainteresowanych. Uczestnicy ponoszą koszty podróży i ew. zakwaterowania. Organizatorzy zapewniają ofertę preferencyjnych cen na noclegi. Oferta sponsoringu i prezentacji reklamowych przy konferencji wysyłana jest na życzenie. 
 

OFERTA SPECJALNA

Dla uczestników konferencji zapewniamy zaproszenia na Galę Ambasadorów Kongresów Polskich (wieczór 25.09.2014 r.) - wymagana rejestracja do 15 sierpnia 2014 r.


ZNAJDŹ NAS NA:

PRELEGENCI

     
zobacz wszystkich