Rejestracja

Agenda


  stan 23.09.2014r.

Konferencja "Innowacje w przemyśle spotkań"
Kielce, 26.09.2014 r.
  0959 Powitanie w imieniu Rady Programowej - Dr Janusz Majewski
Powitanie przez Gospodarzy - Targi Kielce S.A.
Wprowadzenie - prof. AF i WSP, dr hab. Adam Grzegorczyk, rektor Wyższej Szkoły Promocji realizującej studia podyplomowe "Organizacja Wydarzeń i Sponsoringu”
Oferta profesjonalnej obsługi SKKP dla Ambasadorów Kongresów - Anna Jędrocha, prezes SKKP
  1030 - 1155 Sesja I:
Trendy w zakresie innowacji w przemyśle spotkań Prowadzenie sesji: Sławomir Wróblewski
 • Poszukiwanie innowacyjności dla współczesnych spotkań – Maarten Vanneste, Meeting Design Institute. Wszystkim wręczymy najnowszy katalog „Toolbox Catalogue for meeting design”
 • Wzrost znaczenia ROI dla Zleceniodawców Eventów – dr Elling Hamso, Event ROI Institute
 • Nowe technologie niezbędne dla nowoczesnego kongresu – Aziz Keftouna, Mikołaj Wróblewski - BSC SA. Firma sponsoruje aplikację mobilną konferencji.
 • Odpowiedzialność za społeczność lokalną jako czynnik przewagi konkurencyjnej w branży spotkań – prof. dr Magdalena Kachniewska, Szkoła Główna Handlowa
Pytania i odpowiedzi
  1155 - 1210 Przerwa kawowa
  1210 - 1335 Sesja II:
Co z badań naukowych wynika dla praktyków branży spotkań? Prowadzenie sesji: dr Janusz Majewski
 • Przyciąganie turystów biznesowych jako przyszłych odwiedzających dla przyjemności jako element relacji między rozwojem turystyki biznesowej i turystyki czasu wolnego w obszarach recepcji turystycznej - prof. dr Michał Żemła, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
 • Znaczenie sieci lokalnych przemysłu spotkań dla dzielenia się wiedzą  – dr Grzegorz Leszczyński, dr Marek Zieliński, dr Piotr Zmyślony, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wykorzystanie wiedzointensywych usług biznesowych przez branżę spotkań w Krakowie - wyniki badań - dr Krzysztof Borodako, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomiczne skutki spotkań konferencyjnych – dr Krzysztof Cieślikowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Przygotowanie kadry do obsługi turystów biznesowych w hotelach wysokokategoryzowanych w Polsce – Dr Anna Kalinowska-Żeleźnik, Uniwersytet Gdański / Dr Marta Sidorkiewicz, Uniwersytet Szczeciński
Pytania i odpowiedzi
1335 - 1430 Lunch innowacyjny „Food for brain”. Networking animowany.
  1430 - 1555 Sesja III:
Dlaczego wciąż zbyt mało korzystamy z technologii dla konferencji? Prowadzenie sesji: Anna Jędrocha
 • Rozszerzona rzeczywistość i inne nowości dla skutecznego marketingu eventowego – Kuba Pędziwiatr, Lemon&Orange
 • Gdybyśmy tylko mogli zaoszczędzić czas i koszty. Pierwsza w Polsce porównywarka ofert obiektów konferencyjno-eventowych – Witold Janczynski, Jacek Stasikowski, meeting.pl
 • Narzędzia internetowe w procesie rejestracji i obsługi uczestników konferencji – Tomasz Nowak, Syskonf.pl Firma sponsoruje stronę rejestracyjną konferencji.
 • Marketing Automation - nowy poziom marketingu w branży konferencyjno-kongresowej - Renata Gerlach, SALESmanago
 • Paradygmat kongresów nowej generacji i technologie pomiaru ich znaczenia – Sławomir Wróblewski, Meeting Industry Institute
  1555- 1630 Panel: Współpraca Zleceniodawców, Profesjonalnych Organizatorów i instytucji publicznych warunkiem sukcesu kongresów
Anna Jędrocha – Symposium Cracoviense, Krystyna Gołąbek – Business Service Galop, dr Krzysztof Celuch – Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej.
Prowadzenie: dr Janusz Majewski i Sławomir Wróblewski
  1630 - 1700 Zakończenie, rozmowy
Kontakt:
Biuro Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”
e-mail: s.wroblewski@skkp.org.pl
tel. +48 601 29 88 36

Złoty sponsor

  Srebrny sponsor
Sponsorzy

Patroni medialni

  
 

   

CELE KONFERENCJI

Celem konferencji jest wskazanie rozwiązań pozwalających na zwiększanie efektów spotkań i wydarzeń biznesowych poprzez zastosowanie nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-programowych. Szczególnym walorem tej konferencji-laboratorium będzie uczestnictwo zarówno reprezentantów ośrodków akademickich, jak i praktyków przemysłu spotkań. W wyniku otwartej debaty wspomaganej przez moderatorów wypracowane zostaną zalecenia dla wdrażania w Polsce nowej generacji konferencji i kongresów: atrakcyjnych, twórczych i rozwojowych. Uczestnicy konferencji jako pierwsi otrzymają ekskluzywne materiały z wnioskami z konferencji.
Referaty docelowo zostaną  opublikowane. Językiem konferencji będzie język polski.


KOSZTY I ZGŁOSZENIA 
UCZESTNICTWA

Konferencja jest bezpłatna dla autorów referatów, panelistów oraz zleceniodawców - planistów konferencji z korporacji i stowarzyszeń. Liczba miejsc bezpłatnych - ograniczona.
Opłata 300 zł + 23% VAT dla usługodawców (hotele, agencje) i innych zainteresowanych. Uczestnicy ponoszą koszty podróży i ew. zakwaterowania. Organizatorzy zapewniają ofertę preferencyjnych cen na noclegi. Oferta sponsoringu i prezentacji reklamowych przy konferencji wysyłana jest na życzenie. 
 

OFERTA SPECJALNA

Dla uczestników konferencji zapewniamy zaproszenia na Galę Ambasadorów Kongresów Polskich (wieczór 25.09.2014 r.) - wymagana rejestracja do 15 sierpnia 2014 r.


ZNAJDŹ NAS NA:

PRELEGENCI

     
zobacz wszystkich