Rejestracja

Prelegenci

 

Ivo Miksa
Honorowy Gość Konferencji, Prezydent EFAPCO

Ivo joined the meetings industry in 1991 and has been a partner with GUARANT International in Prague since 1994 and he is currently a Board member with Prague Convention Bureau. His career highlights have included annual meetings of the IMF and World Bank Group; the 115th Session of the International Olympic Committee and others. He represented GUARANT International  in INCON and in 2014 was elected as President of EFAPCO for next two years.
The European Federation of the Associations of Professional Congress Organisers helps all professionals working in the field of congress organisation, by supporting service and educational standards and their development, taking account of all the special differences within national markets and in meeting the expectations of European and international clients and their delegates. Federation promotes needs and aspirations of Conference industry to EU governments and the European Commission.
EFAPCO encourages professionals in all countries, both within the EU and in other parts of Europe to unite their professionals in embracing quality, educational and ethical standards by supporting the formation of national associations and creating opportunities for knowledge exchange on national, corporate and individual levels.
EFAPCO is a non-profit institution headquartered in Brussels.

 

Aziz Keftouna

Aziz KEFTOUNA - Dyrektor Rozwoju Biznesu w firmie Goomeo z siedzibą w Paryżu.
Aziz ma ponad 13 lat doświadczenia w rozwoju e-biznesu, mediów cyfrowych, zarządzania projektami. Przed dołączeniem do zespołu Goomeo był dyrektorem projektów przez 7 lat w Reed Exhibitions (France), wiodącego organizatora imprez na świecie. Za swój główny cel Aziz stawia budowanie świadomości na temat mobilnych innowacji wśród organizatorów imprez oraz zagwarantowanie, by każde wydarzenie miało swoją aplikacje mobilną. Firma Goomeo jest twórcą silnika do aplikacji mobilnych, który został wykorzystany w aplikacji  dla konferencji SKKP w Kielcach.
-------------
Aziz KEFTOUNA is currently Business Development Director of Goomeo In Paris, France.
Aziz brings far more than 13 years of experience in ebusiness development, Digital media, project management, to his role as a Business Development Director.
Prior to joining Goomeo,  he was Project Director for 7 years  at Reed Exhibitions France, the world's leading events organiser.
Aziz's primary focus is to build awareness about Mobile innovations among event organizers and to ensure that every event has its application…


 

Maarten Vanneste

Założyciel i szef firmy technologicznej ABBITT (Belgia). Urodzony w 1963 roku, od lat szkolnych pasjonował się fotografią, z chwilą pojawienia się techniki video zainteresował się reżyserią i produkcją filmową. W wieku 18 lat założył swoją firmę, która od ponad 25 lat ewoluuje od usługowej, poprzez firmę technologiczną w zakresie wspierania konferencji aż po obecną formułę – tworzenia architektury spotkań. Maarten jest uznanym na świecie mówcą w zakresie technik audiowizualnych i technologii konferencji i kongresów. Autor wielu artykułów i dwóch książek na temat architektury spotkań, poświęconych zapewnianiu efektywności spotkań, a także  szkoleń, networkingu i motywowania uczestników spotkań. Założyciel stowarzyszenia branżowego „Meeting Support Institute”. Jest specjalistą z zakresu innowacji, prezentacji i uzyskiwania wartości dodanej przedsięwzięć kongresowych.

Książka Maartena Vanneste „Meeting Architecture – a Manifesto”
Książka ma charakter wprowadzenia do nowej dyscypliny nazwanej przez Autora „Architektura Spotkań”. Poświęcona analizie wpływania na jakość i efektywność spotkań i imprez. Ten postulowany obszar wiedzy ma zapewnić wysoką jakość uczenia się i budowania relacji przez uczestników spotkań oraz ich motywowania. Zgodnie z zaproponowaną metodologią zarzadzania spotkaniami (Meeting Architecture Process - MAP), właściwie można zaplanować cel spotkań  (zasady SMART) oraz zmierzyć stopień osiągania rezultatów. Akronim CHATTY definiuje pięć najważniejszych kategorii analizy: Conceptual, Human, Art, Technical and Technology.
 
 

Dr Elling Hamso

Elling ma licencjat z zakresu zarządzania i doktorat w dziedzinie strategii handlowych (Manchester University).  Przez wiele lat pracował w norweskim przemyśle naftowym i gazowym. W roku 2000 rozpoczął własną działalność w dziedzinie eventów, a od 2005 prowadzi Event ROI Institute.
Był prezesem oddziału MPI oraz członkiem Zarządu Europejskiego, obecnie jest członkiem jury w międzynarodowych konkursach dla najlepszych imprez. Magazyn „Conference & Incentive Travel” umieścił go na 5. miejscu wśród 50 najbardziej wpływowych osób w branży spotkań i imprez w Wielkiej Brytanii w 2006 roku, a magazyn Eventbranche ulokował na miejscu trzecim wśród 30 najbardziej wpływowych w branży spotkań i imprez w Holandii w 2012 roku.
Prowadzi konsulting i wykłady na temat ROI, trendów w branży wydarzenia, architektury kongresów, strategii zakupów oraz zarządzania ryzykiem.
 

Dr Krzysztof Borodako

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik zespołu eksperckiego badającego we współpracy z Krakow Convention Bureau przemysł spotkań w Krakowie w latach 2009-2013. Inicjator i kierownik badań wykorzystania wiedzo-intensywnych usług biznesowych przez podmioty branży spotkań w Krakowie (projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na lata 2011-2015). Powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa w skład Komisji Konkursowej oceniającej najciekawsze oferty imprez integracyjno-motywacyjnych w Krakowie i Małopolsce. Od 2012 r. kieruje pracami zespołu naukowego odpowiedzialnego za badania wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa we współpracy z partnerem szwajcarskim - Uniwersytet Nauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii HES-SO Valais. Zainteresowania naukowe dra Borodako sięgają również relacji transportu lotniczego w kontekście rozwoju przemysłu spotkań. Członek dwóch wiodących międzynarodowych stowarzyszeń naukowych z zakresu turystyki: International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST) oraz International Association for Tourism Economics (IATE). 
E-mail: borodako@uek.krakow.pl
Wybrane publikacje: www.slideshare.net/borodako
 

dr Krzysztof Celuch CMM, CITE, CIS

Absolwent turystyki i rekreacji na AWF w Warszawie oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prorektor ds. studenckich i współpracy międzynarodowej w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji (Grupa Uczelni Vistula), opiekun koła naukowego turystyki biznesowej, członek rady wydawniczej czasopisma „Problemy turystyki i rekreacji” oraz organizator studenckiej konferencji naukowej IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum Warsaw. Wykładowca akademicki studium Event Management SBE na Uniwersytecie Warszawskim oraz profesor wizytujący i kierownik projektów badawczych w San Diego State University. Kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej oraz autor raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and Events Industry Report”. Założyciel i pierwszy prezes Międzynarodowego Stworzyszenia Organizatorów Spotkań MPI POLAND oraz członek rady dyrektorów Meeting Professionals International z siedzibą w Dallas, USA. Przewodniczący kapituły programu „Osobowość Roku MICE Poland”, juror konkursu MP POWER AWARD oraz nagrody Crystal Awards przyznawanej przez organizację Site z siedzibą w Chicago. W 2007 i 2008 roku przez magazyn „The Meeting Professional” został wyróżniony jako jeden z „30 osób poniżej 30 roku życia wywierająca największy wpływ na globalną społeczność spotkań”. Wyróżniony w nagrodą MPI RISE AWARD Young Professional Achievement (2010), nagrodą Pacesetter Award for Young Professionals by Convention Industry Council (2012) oraz wyróżnieniem „DMAI 30 under 30” dla liderów przemysłu spotkań (2013). Krzysztof jako jedyny Polak jest akredytowanym trenerem MPI Global Training, w 2009 zdobył tytuł Certificate of Incentive and Travel Executive (CITE), w 2010 tytuł Certificate Meetings Management (CMM), a w 2013 tytuł Certificate Incentive Specialist (CIS). Trener programu CSR Travelife oraz programu Certificate Incentive Specialist. 

Dr Krzysztof Cieślikowski

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach; członek zespołów opracowujących dokumenty planistyczne dla administracji państwowej i samorządowej obejmujące m.in. produkt „turystyka biznesowa”.  Zainteresowania naukowe koncentruje wokół tematów związanych z: rynkiem turystyki biznesowej, zarządzaniem obiektami spotkań, marketingiem na rynkach instytucjonalnych, marketing destynacji. Doradca firm i instytucji w zakresie ich rozwoju na rynkach instytucjonalnych. Autor wielu raportów i publikacji naukowych poświęconych analizom przemysłu spotkań w Polsce i na świecie.
 

Dr hab. Adam Grzegorczyk

Adam Grzegorczyk jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem nadzwyczajnym Akademii Finansów oraz Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie. Od 1991 roku prowadzi działalność dydaktyczną  i naukową skupioną na tematyce reklamy. Był założycielem pierwszej w powojennej Polsce szkoły reklamy. Ma na swoim koncie przeszło 200 artykułów oraz 30 monografii, m.in. „Public relations” (1997), „Sponsoring kultury” (2003), „Reklama” (2010), „Mapy recepcji reklamy” (2013). Prowadził badania oddziaływania reklamy, mechanizmów wpływu społecznego w procesach komunikacyjnych   i technik perswazji. Od 2005 roku jest biegłym sądowym z zakresu ekonomii, marketingu i reklamy oraz wyceny praw autorskich. Od 2011 roku jest arbitrem Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W młodości był zaangażowany w ruch polskiej muzyki rockowej, był dziennikarzem i prezenterem muzycznym (w miesięczniku „Non stop”, tygodniku „Na przełaj” i Rozgłośni Harcerskiej), menadżerem zespołów i artystów (m.in. Ireny Santor, zespołów Pawła Kukiza, Roberta Gawlińskiego), organizatorem przeszło 100 koncertów oraz festiwali (m.in. dyrektorem Festiwalu w Jarocinie), producentem fonograficznym (m.in. wydawcą płyt Grupy MoCarta). Jest licencjonowanym pilotem samolotowym.

 

Witold Janczyński

Prezes Zarządu w firmie Steel Point sp. z o.o, będącej właścicielem systemu meeting.pl oraz założyciel Planners Polska (dawniej Kantaro).
Twórca strategii spółki, autor większości koncepcji i projektów funkcjonalnych stosowanych rozwiązań i systemów informatycznych. Po pracy gra na gitarze, tańczy salsę (incydentalnie), słucha latin jazzu. Uwielbia szachy, brydża, czerwone wino, kawę i podróże. W przeszłości trenował gimnastykę sportową, był założycielem zespołu muzyki latynoamerykańskiej Grupo Costa, producentem niezliczonej ilości koncertów zespołów południowoamerykańskich w Polsce i zagranicą. Za cel postawił sobie zrobienie licencji pilota.


 

Anna Jędrocha

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie  (Obsługa ruchu turystycznego) oraz Szkoły Hotelarskiej w Krakowie (hotelarstwo). Doświadczenie zawodowe: 1984-89 Orbis Kraków – organizacja i obsługa zagranicznej turystyki przyjazdowej; od 1989 ATH Intercrac (Prezes Zarządu) – organizacja zagranicznej turystyki przyjazdowej; od 1999 Symposium Cracoviense (Prezes Zarządu) – organizacja i obsługa kongresów konferencji , szkoleń, wystaw i imprez promocyjnych. Członkostwo w organizacjach: SKKP, ICCA, KIT.
Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce oraz Prezesa Krakowskiej Izby Turystyki. Jako przedsiębiorca  od roku 1998 specjalizuje się w kompleksowej organizacji i obsłudze konferencji i szkoleń. Laureatka nagrody MP Power Awards 2013 w kategorii Meeting Planner - PCO/DMC. Jej firma Symposium Cracoviense otrzymała rekomendacje profesjonalnego organizatora kongresów Polskiej Organizacji  Turystycznej - Poland Convention Bureau i Krakow Convention Bureau oraz  posiada certyfikat „Zielone biuro”.
 

Renata Gerlach

Senior Produkt Manager, SALESmanago. Od 2008 roku jest absolwentką studiów dziennych Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W firmie Benhauer zajmuje się kompleksową obsługą sprzedażową klientów z branży hotelarsko-konferencyjnej, a także pozyskiwaniem oraz budowaniem długotrwałych relacji z klientami MSP oraz korporacyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w segmencie marketingu internetowego.

 

Krystyna Gołąbek

Z wykształcenia jest animatorem kultury i oświaty dorosłych. Od 1991 roku prowadzi swoją działalność w zakresie turystyki, od roku 1995 specjalizuje się w turystyce biznesowej. Silnie  związana ze Śląskiem - jest członkiem Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej. K. Gołąbek należy do Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce” oraz Polskiej Izby Turystyki.
Jest właścicielką firmy Business Service Galop, która zapewnia kompleksową organizację konferencji i kongresów, głównie w branży medycznej.  Firma ta jest rekomendowana przez Poland Convention Bureau POT jako profesjonalny organizator kongresów.  

 

Prof. dr Magdalena Kachniewska

Profesor w Katedrze Turystyki SGH i dziekan studium magisterskiego SGH. Członek grupy roboczej ds. badań w turystyce przy Departamencie Turystyki MSiT.
Trener biznesu i konsultant wiodący na etapie rozruchu ponad 20 obiektów hotelowych w Polsce. Doradca POT i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Propagatorka koncepcji zastosowania e-marketingu i nowych technologii w turystyce, przewodnicząca kapituły konkursu
„Nowe Technologie w Turystyce – Tech.Travel Awards”.
W przeszłości prezes zarządu spółki Efekt Hotele S.A, dyrektor generalny hoteli Best Western Krakow Premier i Express by Holiday oraz członek Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego, zarządzającego 4 polskimi hotelami.
Autorka ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu hotelarstwa i turystyki. Członek Rady Naukowej „Folia Turistica” oraz Rady Recenzentów „Journal of Easter European and Central Asian Research” (JEECAR). Felietonistka „Wiadomości Turystycznych”.
 

Dr Anna Kalinowska-Żeleźnik

Honorowy Ambasador Kongresów Polskich 2011

W latach 1993-1994 Koordynator ds. Szkoleń w Fundacji Amerykańsko-Polski Instytut Budownictwa w Gdańsku. Od roku 1995 związana z Uniwersytetem Gdańskim, na którym pracowała jako organizator kursów i szkoleń w Międzynarodowym Centrum Zarządzania UG. W roku 1996 została pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Zarządzania, a od roku 2004 na Wydziale Nauk Społecznych.
Od 1 września 2012 roku pełni funkcję Prodziekana ds. kształcenia i studiów stacjonarnych na Wydziale Nauk Społecznych.
Ponadto stale współpracuje z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z przedmiotów:
eventing jako narzędzie komunikacji społecznej, turystyka biznesowa, meeting planning, zarządzanie eventami kulturalnymi, rynek spotkań międzynarodowych, marketing, marketing polityczny, opinia publiczna.

W swojej pracy naukowej zajmuje się analizą narzędzi i technik wykorzystywanych w komunikacji społecznej oraz komunikacji marketingowej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji spotkań bezpośrednich (meeting planning) oraz eventingu, a także zagadnieniem turystyki biznesowej.
 

Krzysztof Karasek

Studiował filologię angielską na UW. W 1987 rozpoczął pracę jako tłumacz i koordynator konferencji w Redakcji Tłumaczeń, Polskiej Agencji Interpress (obecnie Polska Agencja Informacyjna). W 1987 roku brał aktywny udział w koordynowaniu tłumaczeń symultanicznych podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce. W 1988 został Kierownikiem Redakcji Tłumaczeń Konsekutywnych i Symultanicznych i pracował jako organizator i koordynator podczas wielu prestiżowych kongresów w całej Polsce. W 1990 roku tworzy BSC Sp z o.o., firmę, która zajmuje się organizowaniem profesjonalnych tłumaczeń symultanicznych i obsługą techniczną kongresów i konferencji. W 1996 roku tworzy BSC Biuro Konferencji, firmę zajmującą się organizacją konferencji i eventów. W 1999 roku BSC zostaję członkiem światowej sieci firm technicznych Congress Rental Network i powstaje BSC Congress Rental Poland. W 2012 roku współtworzy NextGen Meetings, firmę zajmującą się wdrażaniem najnowszych technologii i rozwiązań w branży spotkań. Teraz kontynuuje swoją przygodę z technologiami w przemyśle konferencyjnym jako Prezes BSC Integrated Congress Solutions S.A. oraz pełni funkcję społeczną w zarządzie Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce jako jego wiceprezes.
 

Dr Grzegorz Leszczyński

Pracownik Katedry Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Marketingowe na Rynku B2B oraz projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Autor i współautor ponad stu publikacji na temat marketingu, innowacyjności i kreatywności. Uczestnik staży i konferencji międzynarodowych m.in. w USA, Finlandii, Niemczech, Szwajcarii, Turcji, Włoszech, Wielkiej Brytanii. Członek międzynarodowych stowarzyszeń: European Academy of Marketing, Global Sales Science Institute, Industrial Marketing&Purchasing Group, twórca polskiego CentrumB2B.
Trener i doradca w zakresie zarządzania marketingowego, szczególnie strategii marketingowych, zarządzania relacjami z klientami oraz badań rynku. Współpracownik firm doradczych: Advertiva, Focus Agencja Marketingowa, Smart Business Solutions oraz ADAG. Przygotowywał projekty strategiczne dla ponad 30 przedsiębiorstw, w tym: Acar, Biuroplus, Business Consulting Centre, Dalkia, Elektrobudowa, Jamalex, Komputronik, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Philips Lighting, Wix Filtron, Volkswagen.


 

Dr Janusz Majewski

Wykładowca na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Specjalizuje się w strategiach rozwoju turystyki, tworzeniu produktów turystycznych oraz kreowaniu ich marki, szkoleniach dla samorządów szczebla lokalnego i regionalnego. Jako ekspert UE w programach PHARE TOURIN 2 i 3 odpowiadał za budowanie pierwszych markowych produktów turystycznych w Polsce. Doradca z ramienia UNDP na Białorusi, realizował projekty na Ukrainie, w Republice Mołdowy i w Gruzji. Autor kilku książek i poradników oraz ponad 100 artykułów naukowych i popularno-naukowych. 
 

Tomasz Nowak

Prezes Netventure Sp. z o.o. - firmy, która stworzyła i rozwija internetowy system rejestracji i obsługi uczestników wydarzeń - Syskonf.pl. Osoba z ponad 16-letnim doświadczeniem w branży internetowej oraz 8-letnim doświadczeniem w obsłudze branży MICE. Przez ponad 10 lat zarządzał agencją interaktywną zajmującą się m.in. produkcją dedykowanych systemów i aplikacji internetowych. Od 2012 r. członek Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce.
 

Jakub Pędziwiatr

Współzałożyciel i  Prezes Zarządu w firmie Lemon&Orange dostarczającej globalnie niestandardowe rozwiązania marketingowe oparte o ruch,  dotyk i gesty. Od lat związany z nowymi technologiami przekazu informacji, współtwórca i supervisor efektów specjalnych dla kilkudziesięciu spotów reklamowych, filmów i czołówek seriali telewizyjnych.  Dyrektor projektów dla  polskich i zagranicznych kampanii opartych o technologie Augmented Reality dla takich marek jak Coca Cola, Viacom, Procter&Gamble czy Nokia. Z wykształcenia psycholog zafascynowany zagadnieniami jakości w organizacji.


 

Dr Marta Sidorkiewicz

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Ma liczne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne - jest m.in. autorką monografii "Turystyka biznesowa" oraz praktykiem w zakresie organizacji konferencji naukowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół turystyki biznesowej oraz hotelarstwa. 
 
 

Jacek Stasikowski

Dyrektor Zarządzający w firmie Steel Point Sp. z o.o. będącej właścicielem systemu meeting.pl. Magister Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego i absolwent MBA Uniwersytetu Strathclyde i GFKM.
Od prawie 25 lat związany biznesowo z hotelarstwem. Pracował dla takich sieci hotelarskich jak Rezidor, Intercontinental Hotels Group, Vienna International Hotels Group i PPT Pomerania a współpracował z Hilton Worldwide, Best Western, NH, Louvre Group, De Silva, i wieloma innymi. W hotelach miał okazje być odpowiedzialny za poszczególne departamenty, zajmował stanowiska dyrektorskie oraz zarządcze. Pracował przy otwarciu kilkunastu hoteli w Polsce, gdzie miał okazję współpracować z Polskimi i międzynarodowymi firmami budowlanymi, sieciami hotelarskimi oraz biurami architektonicznymi. Zarządzał 8 hotelami w Polsce, zarówno dla międzynarodowych sieci hotelarskich jak i bezpośrednio dla prywatnych inwestorów.
Prywatnie, pasjonat biegania i nurkowania.
 

Mikołaj Wróblewski

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Zdobywał doświadczenie w działach sprzedaży międzynarodowych korporacji finansowych. Był Menedżerem Regionu w Generali Życie Polska oraz ekspertem w dziedzinie kompleksowego zarządzania sprzedażą oraz systemów pozyskiwania i budowania lojalności klienta. Wprowadzał najnowsze produkty bankowo-inwestycyjne na polski rynek.
W 2012 roku współtworzył NextGen Meetings, firmę zajmującą się wdrażaniem najnowszych technologii i rozwiązań w branży spotkań.
W ramach NextGen Meetings organizował cykl przełomowych konferencji pod nazwą Dnia Otwartego Sali Nowych Technologii Konferencyjnych na Stadionie Narodowym w Warszawie.
W 2013 dołączył do zespołu BSC ICS S.A. obejmując stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Marketingu. W BSC jest przede wszystkim odpowiedzialny za budowanie innowacyjnych modeli biznesowej współpracy z partnerami oraz pozyskiwanie i przenoszenie na polski grunt najnowocześniejszych światowych rozwiązań nowotechnologicznych dla branży konferencyjnej oraz eventowej.


 

Sławomir J. Wróblewski

Z wykształcenia dziennikarz-politolog, wykładowca akademicki, autor kilkuset artykułów dotyczących branży konferencyjno-kongresowej, edytor i wydawca katalogów i raportów. Prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie rozwoju firm i regionów z wykorzystaniem konferencji, kongresów, eventów biznesowych oraz inwestycji w&nbps;turystyce biznesowej.  
Współzałożyciel  i pierwszy prezes Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”. Menedżer Marki Turystyki Biznesowej w programie Unii Europejskiej. Współtwórca polskiego programu „Ambasadorowie Kongresów Polskich”. Inicjator znanych projektów branżowych: Katalogu Obiektów i Usług Konferencyjnych, Targów Turystyki Biznesowej, Europejskiej Akademii Organizatorów i Planistów Konferencji.  W latach 1988-1995 attache kulturalny w Konsulacie RP w Chicago i dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w Chicago.
Prowadził firmy Meetings Management i Meetings Poland. Był dyrektorem marketingu i sprzedaży w firmach hotelarskich: HOTEL 500, BOSS, ANDERS GROUP. Od 2014 prowadzi Meeting Industry Institute.

 

Dr Marek Zieliński

Adiunkt w Katedrze Strategii Marketingowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz programach MBA.  Obecnie realizuje projekt badawczy NCN dotyczący wpływu dzielenia się wiedzą w sieciach branży spotkań na proces innowacji. Jest autorem bądź współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu targów, komunikacji międzyludzkiej oraz rynku dóbr przemysłowych. Współzałożyciel Centrum B2B, organizacji badawczo-doradczej w obszarze funkcjonowania firm na rynku B2B oraz członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (IMP, EMAC, GSSI), kierownik Studiów Podyplomowych Komunikacja i Techniki Perswazji w Biznesie oraz Mediacje i Negocjacje w Biznesie. Od 9 lat prowadzi samodzielną działalność szkoleniową, doradczą i konsultingową.
 
 

Dr Piotr Zmyślony

Adiunkt w Katedrze Turystyki na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zajmuje się zarządzaniem turystyką w miastach i regionach, dlatego branżę spotkań rozpatruje w kontekście jej wpływu na konkurencyjność miast, funkcjonowania convention bureax oraz destination management organizations, a także współpracy sieciowej na rzecz tworzenia produktów turystyki biznesowej.
Współpracownik Polskiej i Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, bliski doradca Poznańskiej LOT oraz Urzędu Miasta Poznania. Współtwórca strategii rozwoju turystyki w Poznaniu oraz aglomeracji poznańskiej w zakresie turystyki biznesowej. Obecnie realizuje dwa projekty badawcze finansowane przez NCN dotyczące wpływu branży spotkań na internacjonalizację miast oraz wpływu dzielenia się wiedzą w sieciach branży spotkań na proces innowacji.
Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i siedmiu książek, współtwórca portalu turystykawmiescie.org.

 

Prof. GWSH dr hab. Michał Żemła

Profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Turystyki na Wydziale Turystyki i Promocji Zdrowia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Ekonomista, specjalizujący się w tematyce marketingu obszarów turystycznych. Autor licznych artykułów naukowych związanych z tą tematyką, ekspert w projektach dotyczących rozwoju turystyki w różnych regionach Polski. Wykładowca GWSH Katowice oraz uczelni partnerskich w Turcji, Republice Czeskiej, Węgrzech i Słowenii.  

Złoty sponsor

  Srebrny sponsor
Sponsorzy

Patroni medialni

  
 

   

CELE KONFERENCJI

Celem konferencji jest wskazanie rozwiązań pozwalających na zwiększanie efektów spotkań i wydarzeń biznesowych poprzez zastosowanie nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-programowych. Szczególnym walorem tej konferencji-laboratorium będzie uczestnictwo zarówno reprezentantów ośrodków akademickich, jak i praktyków przemysłu spotkań. W wyniku otwartej debaty wspomaganej przez moderatorów wypracowane zostaną zalecenia dla wdrażania w Polsce nowej generacji konferencji i kongresów: atrakcyjnych, twórczych i rozwojowych. Uczestnicy konferencji jako pierwsi otrzymają ekskluzywne materiały z wnioskami z konferencji.
Referaty docelowo zostaną  opublikowane. Językiem konferencji będzie język polski.


KOSZTY I ZGŁOSZENIA 
UCZESTNICTWA

Konferencja jest bezpłatna dla autorów referatów, panelistów oraz zleceniodawców - planistów konferencji z korporacji i stowarzyszeń. Liczba miejsc bezpłatnych - ograniczona.
Opłata 300 zł + 23% VAT dla usługodawców (hotele, agencje) i innych zainteresowanych. Uczestnicy ponoszą koszty podróży i ew. zakwaterowania. Organizatorzy zapewniają ofertę preferencyjnych cen na noclegi. Oferta sponsoringu i prezentacji reklamowych przy konferencji wysyłana jest na życzenie. 
 

OFERTA SPECJALNA

Dla uczestników konferencji zapewniamy zaproszenia na Galę Ambasadorów Kongresów Polskich (wieczór 25.09.2014 r.) - wymagana rejestracja do 15 sierpnia 2014 r.


ZNAJDŹ NAS NA:

PRELEGENCI

     
zobacz wszystkich