Rejestracja

Organizatorzy


Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”

Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce" jest najdłużej działająca organizacją branży konferencyjno-kongresowej w Polsce. Stowarzyszenie tworzy otwarta, skupiona wokół wspólnych idei,  grupa pasjonatów - profesjonalistów z kręgu szeroko rozumianej turystyki biznesowej.
Wiodącym projektem SKKP jest Program Ambasadorów Kongresów Polskich realizowany wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną.
Cel działania Stowarzyszenia: rozwijanie profesjonalnych usług konferencyjnych w Polsce, podnoszenie wiedzy i umiejętności oraz umacnianie pozycji zawodowej osób działających na rynku spotkań. Cel ten jest realizowany przy współdziałaniu z EFAPCO – Europejską Federacją Stowarzyszeń Profesjonalnych Organizatorów Kongresów, którego SKKP było współzałożycielem. 
Członkostwo w SKKP jest rekomendacją profesjonalizmu, potwierdzoną Certyfikatem SKKP. Stwarza płaszczyznę poszerzania kontaktów zawodowych i wymiany doświadczeń oraz daje szereg wymiernych korzyści.
Po 15 latach od powstania SKKP turystyka biznesowa stanowi czołowy sektor całej turystyki. W roku 2014 SKKP zainicjowało nowe przedsięwzięcia:  Biuro Projektów Unijnych, szkolenia dla firm, wdrażanie CSR, innowacje w konferencjach i komunikacji marketingowej. Powołano tez nowe Komisje SKKP „Warszawa Kongresowa” i „Polski Cruising”.

Targi Kielce S.A.

Drugi w Europie Środkowo-Wschodniej organizator targów i wystaw. Targi Kielce, jeden z dwóch liderów targowych w Polsce, to 90 000 m2 powierzchni wystawienniczej, a w tym 36 000 m2 w 7 pawilonach wystawienniczych z nowoczesną infrastrukturą. Targi Kielce to rocznie 217 000 zwiedzających i gości z blisko 60 krajów, 6 000 wystawców oraz 175 000 m2 wynajętej powierzchni wystawienniczej.
W kalendarzu Targów Kielce jest ponad 70 wydarzeń – targów, wystaw i 500 konferencji - m.in. PLASTPOL – najbardziej międzynarodowe targi w Polsce, znany na całym świecie MSPO – trzecie targi przemysłu obronnego w Europie, AUTOSTRADA-POLSKA – jedyne takie targi w Europie, SACROEXPO – największe targi sakralne w Europie oraz AGROTECH – najchętniej odwiedzane targi rolnicze.
Targi Kielce są organizatorem konferencji, seminariów i koncertów. W najnowocześniejszym w Polsce pawilonie wystawienniczym o powierzchni 5355 m2, możliwa jest organizacja kongresów i eventów dla 4500 osób. W sierpniu 2013 oddano do użytku nowe Centrum Kongresowe na ponad 1000 osób. W ramach rozbudowy powstał również parking wielopoziomowy na 480 samochodów oraz terminal wejściowy od strony zachodniej.
Do Targów Kielce należy jedna trzecia udziału w polskim rynku targowym. Wśród organizatorów wystaw z Europy Środkowo – Wschodniej, kielecki ośrodek targowy znajduje się na drugiej pozycji pod względem liczby wystawców i trzeciej pod względem wynajętej powierzchni, wyprzedzając HUNGEXPO Budapeszt czy Międzynarodowe Targi Kijów.

Grono Targowe Izba Gospodarcza 

Grono Targowe Kielce z siedzibą w Kielcach działa na obszarze Województwa Świętokrzyskiego. Jest koordynatorem klastra usługowego „Grono Targowe Kielce”. W jej skład wchodzi 88 członków, którzy związani są z pbranżą wystawienniczą. Do podstawowych celów i zadań Izby należy w szczególności podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w obszarze organizacji i obsługi imprez targowo – kongresowych oraz usług towarzyszących, wzmacnianie powiązań między lokalnymi firmami i otoczeniem instytucjonalnym – jednostkami naukowo-badawczymi, szkołami, instytucjami publicznymi, oraz instytucjami wspomagania biznesu, reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, internacjonalizacja członków Izby, podwyższanie innowacyjności członków Izby.

 
Wyższa Szkoła Promocji - organizator Podyplomowych Studiów Organizacji Wydarzeń i Sponsoringu

Studia dostarczają profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacją wydarzeń promocyjnych i sponsoringu, promocji wydarzeń, metod pozyskiwania sponsorów i patronów, pomiaru efektywności eventów. Studia profilowane praktycznie, nastawione na trening umiejętności. Wydarzenia są najszybciej rozwijającą się formą komunikacji biznesowej i generują coraz to nowe formy komunikacji z uczestnikami i przyjmują nowe funkcje w marketingu. Wiedza na temat wydarzeń promocyjnych ewoluuje bardzo powoli. W Polsce wydano dotychczas niewiele monografii dotyczących event marketingu i kilka publikacji poświęconych sponsoringowi. Naukowców zajmujących się tą tematyką można policzyć na palcach obu rąk. Jednocześnie lawinowo rośnie liczba agencji eventowych i pracujących w nich osób. Konkurencja na tym rynku sprowadza się do podstawowego czynnika: kompetencji.
Szczegóły:
http://wsp.pl/index.php/pl,2,75,85,1,poedyploemoewe_studia_oerganizacji_wydarzen_i_spoensoeringu_

Złoty sponsor

  Srebrny sponsor
Sponsorzy

Patroni medialni

  
 

   

CELE KONFERENCJI

Celem konferencji jest wskazanie rozwiązań pozwalających na zwiększanie efektów spotkań i wydarzeń biznesowych poprzez zastosowanie nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-programowych. Szczególnym walorem tej konferencji-laboratorium będzie uczestnictwo zarówno reprezentantów ośrodków akademickich, jak i praktyków przemysłu spotkań. W wyniku otwartej debaty wspomaganej przez moderatorów wypracowane zostaną zalecenia dla wdrażania w Polsce nowej generacji konferencji i kongresów: atrakcyjnych, twórczych i rozwojowych. Uczestnicy konferencji jako pierwsi otrzymają ekskluzywne materiały z wnioskami z konferencji.
Referaty docelowo zostaną  opublikowane. Językiem konferencji będzie język polski.


KOSZTY I ZGŁOSZENIA 
UCZESTNICTWA

Konferencja jest bezpłatna dla autorów referatów, panelistów oraz zleceniodawców - planistów konferencji z korporacji i stowarzyszeń. Liczba miejsc bezpłatnych - ograniczona.
Opłata 300 zł + 23% VAT dla usługodawców (hotele, agencje) i innych zainteresowanych. Uczestnicy ponoszą koszty podróży i ew. zakwaterowania. Organizatorzy zapewniają ofertę preferencyjnych cen na noclegi. Oferta sponsoringu i prezentacji reklamowych przy konferencji wysyłana jest na życzenie. 
 

OFERTA SPECJALNA

Dla uczestników konferencji zapewniamy zaproszenia na Galę Ambasadorów Kongresów Polskich (wieczór 25.09.2014 r.) - wymagana rejestracja do 15 sierpnia 2014 r.


ZNAJDŹ NAS NA:

PRELEGENCI

     
zobacz wszystkich