Rejestracja

Użyteczne źródła dla uczestników konferencji

Abstrakty

Wpływ współpracy sieciowej i dzielenia się wiedzą na proces innowacji w przemyśle spotkań - Piotr Zmyślony , Marek Zieliński, Grzegorz Leszczyński

Odpowiedzialność za społeczność lokalną jako czynnik przewagi konkurencyjnej w branży spotkań - Magdalena Kachniewska

Ekonomiczne skutki spotkań konferencyjnych
- Krzysztof Cieślikowski

Przyciąganie turystów biznesowych jako przyszłych odwiedzających dla przyjemności jako element relacji między rozwojem turystyki biznesowej i turystyki czasu wolnego w obszarach recepcji turystycznej - Michał Żemła

Wykorzystanie wiedzo-intensywnych usług biznesowych
przez branżę spotkań w Krakowie. Wyniki badań
- Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka, Michał Rudnicki

Przygotowanie do obsługi turystów biznesowych w hotelach wysokokategoryzowanych w Polsce. Stan i Perspektywy - Anna Kalinowska - Żeleźnik, Marta Sidorkiewicz

Paliwo dla mózgu

Podczas naszej laboratoryjnej konferencji „Innowacje w przemyśle spotkań” nie może zabraknąć wątku „Food for brain” – wpływu potraw na efektywność pracy umysłowej. Publikujemy menu przygotowane zgodnie z zaleceniami w tym zakresie. Polecamy lekturę tekstu z najnowszego numeru magazynu „IBTM DIARY” http://view.pagetiger.com/TheIBTMDiaryJuly2014 

Materiały do pobrania:
Menu
Artykuł "Food for Brain"
 

Przemysł Spotkań w Polsce 2014

„Stowarzyszenia profesjonalne w tworzeniu przemysłu spotkań w Polsce. Perspektywy rozwoju branży kongresów, konferencji i wydarzeń biznesowych”  - to blisko stustronicowy materiał eksponuje znaczenie ekonomiczne i społeczne przemysłu spotkań – dynamicznie rozwijającej się dziedziny obejmującej kongresy, konferencje i eventy biznesowe, targi oraz imprezy motywacyjne. Materiał przygotowany w formie e-book, powstał w wyniku cyklu konferencji i szkoleń „Meetings Week Poland 2014” (17-21.03.2014 r.). Publikacja sfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wydawca: Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, redakcja: S.Wróblewski z zespołem. Pobierz publikację (plik PDF 18 MB) : http://goo.gl/N9yYqQ

Program Ambasadorów Kongresów Polskich


Programy Ambasadorów Kongresów są realizowane w kilkunastu krajach świata, polegają na zachęcaniu osób mających kontakty zagraniczne - zwłaszcza naukowców, biznesmenów, specjalistów różnych branż – do skutecznego zapraszania do danego kraju konferencji i kongresów. Organizatorami Programu Ambasadorów Kongresów Polskich są wspólnie Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” (inicjator programu) oraz Polska Organizacja Turystyczna. Najbliższa Gala Ambasadorów Kongresów Polskich odbędzie się w Kielcach w dniu 25.09.2014 r.
http://skkp.org.pl/amb_kongresow

Rozszerzona rzeczywistość dla konferencji


Lemon&Orange (lemonorange.pl) dostarcza unikalne doświadczenia z obszaru Augmented Reality i Virtual Reality wykorzystując technologię sterowania ruchem dotykiem i gestem.
Krótki teaser z eventu dla McDonalda z użyciem urządzenia:
http://vimeo.com/98258302
oraz przykład wykorzystania na targach :
http://www.youtube.com/watch?v=1NjBcSW0uIY

Wykaz artykułów nt branży konferencyjnej w Polsce


Dziesięć wybranych artykułów z lat 2005-2014 nt branży konferencyjnej w Polsce do pobrania w pdf
http://meetingsinstitute.pl/publikacje.html

Napisali o nas w Warsaw Voice


Zapraszamy do zapoznania się z tekstem an temat konferencji Meeting Innovations. Link do artykułu: http://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/article.php/27606/articleZłoty sponsor

  Srebrny sponsor
Sponsorzy

Patroni medialni

  
 

   

CELE KONFERENCJI

Celem konferencji jest wskazanie rozwiązań pozwalających na zwiększanie efektów spotkań i wydarzeń biznesowych poprzez zastosowanie nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-programowych. Szczególnym walorem tej konferencji-laboratorium będzie uczestnictwo zarówno reprezentantów ośrodków akademickich, jak i praktyków przemysłu spotkań. W wyniku otwartej debaty wspomaganej przez moderatorów wypracowane zostaną zalecenia dla wdrażania w Polsce nowej generacji konferencji i kongresów: atrakcyjnych, twórczych i rozwojowych. Uczestnicy konferencji jako pierwsi otrzymają ekskluzywne materiały z wnioskami z konferencji.
Referaty docelowo zostaną  opublikowane. Językiem konferencji będzie język polski.


KOSZTY I ZGŁOSZENIA 
UCZESTNICTWA

Konferencja jest bezpłatna dla autorów referatów, panelistów oraz zleceniodawców - planistów konferencji z korporacji i stowarzyszeń. Liczba miejsc bezpłatnych - ograniczona.
Opłata 300 zł + 23% VAT dla usługodawców (hotele, agencje) i innych zainteresowanych. Uczestnicy ponoszą koszty podróży i ew. zakwaterowania. Organizatorzy zapewniają ofertę preferencyjnych cen na noclegi. Oferta sponsoringu i prezentacji reklamowych przy konferencji wysyłana jest na życzenie. 
 

OFERTA SPECJALNA

Dla uczestników konferencji zapewniamy zaproszenia na Galę Ambasadorów Kongresów Polskich (wieczór 25.09.2014 r.) - wymagana rejestracja do 15 sierpnia 2014 r.


ZNAJDŹ NAS NA:

PRELEGENCI

     
zobacz wszystkich